راهنمای محصولات توتاص

محصولات توتاص کلیه استانداردهای لازم از نظر در بر داشتن شرایط برای محافظت از چشم و صورت را دارا میباشد تا در برابر خطرات شایع شغلی مانند ذرات و پلیسه های پرتابی، گرد و غبار، مواد پاششی و فلزات مذاب، گازهای مضر، بخارات و ذرات معلق در هوا، ایمنی لازم را حاصل نماید. الزامات مربوط به کیفیتهای نوری و مقاومت در برابر ضربه کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد در تولید آنها لحاظ شده و کلیه آزمایش های مورد تایید استاندارد را سپری کرده است.

فهرست